Националната галерия представя изложбата BOHEMIAE ROSA

Националната галерия представя изложбата BOHEMIAE ROSA

От 17 август до 17 октомври 2021 година Националната галерия представя в “Квадрат 500” мащабна изложба от съвременно изкуство от Чехия, която носи името на карта на чешките земи от времето на барока, очертаваща ясно различим силует на роза.

Експозицията също набелязва тематична карта, чието съдържание е подчинено преди всичко на въображението и екстатичната барокова сетивност в произведенията на тридесет и трима утвърдени съвременни художници, творящи в Чехия.

Представените теми, форми и символи оформят мощен поток от сцени, наподобяващи сънища, фантастични светове и паралелни реалности, често предизвикани от импулсите на ежедневието. Поставяйки под въпрос реалността, авторите споделят с публиката своите нови усещания и видения за действителност. Абсурдът и гротеската, виртуалната реалност, богатата смесица от култури, стилове и разнообразиe от изразни средства са само малка част от характеристиките на съвременното общество. Изкуството на бароковата епоха благоприятства „променящия се външен вид“, движението и формата във функция.

Всички те и най-вече проблемите на идентичността, пола и андрогинията, вече проследени от барока, са повече от актуални днес. Кураторите привиждат експозицията и като мост основаващ се на “надеждата, че зрителят, чиито познания за барока са по-скоро теоретични, отколкото формирани чрез непосредствен контакт, ще бъде привлечен от така подготвения визуален спектакъл“.

BOHEMIAE ROSA притежава мощна концептуална структура, триангулирана от семантичните Orbis pictus, Theatrum sacrum и Theatrum mundi, които се отнасят към отделните визуални секвенции като свободна теоретично-интерпретационна рамка, но и като цялостна културно-историческа платформа. “Най-добрият начин да сме верни на определено наследство е да му изневерим, т.е. да не го приемаме дословно, като цялост, а по-скоро да се опитваме да го уличим, да се домогнем до догматичния му момент“ – цитатът на френския философ Жак Дерида е възприет от екипа на BOHEMIAE ROSA като близко разбиране и усещане, докато тя прекрачва предварително зададените й картографски параметри, далеч отвъд територията на Бохемия. Размива очертанията на розата, оказва се извън сянката на вековете, за да представи барокови тенденции, които са валидни за съвременната култура.

Яна Братанова, куратор на изложбата, Национална галерия

Нашият уебсайт използва бисквитки, за да подобри разглеждането му във Вашия браузър.