Прогнозирайте рекламата си

ПОНЕДЕЛНИК - НЕДЕЛЯ
$99.99
Цена на еднократно излъчване на 30 секунден рекламен спот
07:00 - 17:00 часа: 200 лева?
17:00 - 19:00 часа: 300 лева?
19:00 - 22:00 часа: 500 лева?
22:00 - 24:00 часа: 300 лева?
24:00 - 07:00 часа: 50 лева?
ПЛАТЕН РЕПОРТАЖ
$99.99
Излъчване на репортаж в прайм тайм и две излъчвания за останалите часови пояси.
Времетраене до 1 минута: 1 500 лева?
Времетраене до 2 минути: 2 550 лева?
Излъчване на събития по договорка?
Изчислете сами
$99.99
Използвайте нашия калкулатор на рекламни тарифи и се свържете с нас.
Two columns
Вертикално
Хоризонатално
Калкулатор на рекламни тарифи
Summary
Име Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ
$99.99
Тарифата е в лева, без ДДС и се отнася за рекламни спотове с дължина 30 секунди. Всяка различна от тази дължина на рекламните спотове се изчислява на базата на коефициентна скала.
Рекламен клип с дължина 5 секунди: 40% от базовата цена?
Рекламен клип с дължина 10 секунди: 50% от базовата цена?
Рекламен клип с дължина 15 секунди: 70% от базовата цена?
Рекламен клип с дължина 20 секунди: 80% от базовата цена?
Рекламен клип с дължина 25 секунди: 90% от базовата цена?
Рекламен клип с дължина 30 секунди: 100% от базовата цена?
Рекламен клип с дължина 40 секунди: 140% от базовата цена?
Рекламен клип с дължина 50 секунди: 175% от базовата цена?
Рекламен клип с дължина 60 секунди: 195% от базовата цена?
ОБЕМНИ ОТСТЪПКИ
$99.99
Обемната отстъпка се начислява върху брутния обем на конкретната заявка за реклама от съответния клиент или агенция. За брутен обем се считат сумите преди приспадане на отстъпки и начисляване на ДДС.
От 10 001 лева до 15 000 лева: 10% отстъпка?
От 15 001 лева до 30 000 лева: 15% отстъпка?
От 30 001 лева до 50 000 лева: 20% отстъпка?
Над 50 001 лева: отстъпка по договаряне?
Отстъпка за рекламни агенции - 15%?
Спонсорски заставки: две на цената на един 30 секунден спот?
Всички тарифи на тази страница са в лева, без ДДС?

Заявки за реклама и рекламни материали се приемат в срок до четири работни дни преди датата на първото им излъчване.