Нашата програма

Понеделник

15.08

00:00 “Viva la Musica!”

02:30 Документален филм

03:00 “Музикална академия”

04:00 “Наслада в ежедневния живот” – поредица на Джойс Майер

04:30 “Петолиния” – музикален микс

05:00 “Пътят” – предаване за всички търсещи по всички пътища (п.)

06:00 “Хармония и здраве” – гимнастика за духа и тялото

06:30 “Пътят към щастието със Сана” – йога

06:45 “21 тайни за медитация с Константин Драгов” – тайна 15

08:00 “Наслада в ежедневния живот” – поредица на Джойс Майер

08:30 “Анфас” – авторско предаване за култура на ТВ1 (от архива)

09:30 “Петолиния” – музикален микс

09:45 Телепазарен прозорец – Топшоп

10:00 “Невероятният свят на автомобилите” – док. поредица

10:30 “Viva la Musica!”

13:00 “Моята улица” – документална поредица на ТВ1 (п.)

13:15 Телепазарен прозорец – Топшоп

13:30 “Начален сигнал” – спортно предаване (п.)

14:30 “Ария” – оперни постановки, заснети от ТВ1

15:45 Телепазарен прозорец – Скайшоп

16:00 “Наслада в ежедневния живот” – поредица на Джойс Майер

16:30 “Viva la Musica!”

17:30 Телепазарен прозорец – Топшоп

17:45 “Петолиния” – музикален микс

18:00 “ДЕМОКРАЦИЯТА” – повторения от изминалия сезон

19:00 “НОВИНИТЕ ДНЕС” – новини

19:30 “Енергията” с Балин Балинов (премиера)

20:00 “Viva la Musica!”

22:00 “НОВИНИТЕ ДНЕС” – късна емисия новини

22:30 “Viva la Musica!”

Вторник

16.08

00:00 “Viva la Musica!”

02:00 Документален филм

02:30 “Музикална академия”

03:30 “НОВИНИТЕ ДНЕС” – ценрална емисия новини (п.)

04:00 “Наслада в ежедневния живот” – поредица на Джойс Майер

04:30 “Ария” – оперни постановки, заснети от ТВ1

05:30 “НОВИНИТЕ ДНЕС” – късна емисия новини (п.)

06:00 “Хармония и здраве” – гимнастика за духа и тялото

06:30 “Пътят към щастието със Сана” – йога

06:45 “21 тайни за медитация с Константин Драгов” – тайна 16

07:15 “Събуди се с усмивка”

08:00 “Наслада в ежедневния живот” – поредица на Джойс Майер

08:30 “Viva la Musica!”

09:45 Телепазарен прозорец – Топшоп

10:00 “Невероятният свят на автомобилите” – док.поредица

11:00 “Viva la Musica!”

13:00 Документален филм

13:30 “Моята улица” – документална поредица на ТВ1 (от архива)

13:45 Телепазарен прозорец – Топшоп

14:00 “Визита” – предаване за изкуство на ТВ1 (п.)

15:00 “Музикална академия”

16:00 “Наслада в ежедневния живот” – поредица на Джойс Майер

16:30 Телепазарен прозорец – Скайшоп

16:45 “Петолиния” – музикален микс

17:00 Документален филм

17:30 Телепазарен прозорец – Топшоп

17:45 “Петолиния” – музикален микс

18:00 “Въпросите” – публицистично предаване на живо от студиото на ТВ1

19:00 “НОВИНИТЕ ДНЕС” – новини

19:30 “Галерия” – в света на изкуството / Новина в развитие

21:00 “Viva la Musica!”

22:00 “НОВИНИТЕ ДНЕС” – късна емисия новини

22:30 “БЕЗ СЕРТИФИКАТ” с Боби Ваклинов – най-доброто от сезона

23:30 “Петолиния” – музикален микс

Сряда

17.08

00:00 “Въпросите” – повторение

01:00 “Viva la Musica!”

03:30 “НОВИНИТЕ ДНЕС” – ценрална емисия новини (п.)

04:00 “Наслада в ежедневния живот” – поредица на Джойс Майер

04:30 “Анфас” – авторско предаване за култура (п.)

05:30 “НОВИНИТЕ ДНЕС” – късна емисия новини (п.)

06:00 “Хармония и здраве” – гимнастика за духа и тялото

06:30 “Пътят към щастието със Сана” – йога

06:45 “21 тайни за медитация с Константин Драгов” – тайна 17

07:15 “Събуди се с усмивка”

08:00 “Наслада в ежедневния живот” – поредица на Джойс Майер

08:30 “Въпросите” – повторение

09:30 “Петолиния” – музикален микс ТВ1

09:45 Телепазарен прозорец – Скайшоп

10:00 “Viva la Musica!”

12:00 “Моята улица” – поредица на ТВ1 (п.)

12:15 Телепазарен прозорец – Топшоп

12:30 “Начален сигнал” – спортно предаване (п.)

13:30 “Петолиния” – музикален микс

14:00 “ДЕМОКРАЦИЯТА” – повторения от изминалия сезон

15:00 “Енергията” с Балин Балинов (п.)

15:30 “Петолиния” – музикален микс

15:45 Телепазарен прозорец – Топшоп

16:00 “Наслада в ежедневния живот” – поредица на Джойс Майер

16:30 “МЛАДИТЕ по TV1” – телевизионна сцена за млади музиканти /п./

17:00 “Галерия” – в света на изкуството (от архива)

17:30 “Петолиния” – музикален микс

18:00 “Въпросите” – публицистично предаване на живо от студиото на ТВ1

19:00 “НОВИНИТЕ ДНЕС” – новини

19:30 Телепазарен прозорец – Топшоп

19:45 “Моята улица” – поредица на ТВ1 (п.)

20:00 “Viva la Musica!”

21:00 “Анфас” – повторения от изминалия сезон

22:00 “НОВИНИТЕ ДНЕС” – късна емисия новини

22:30 “Петолиния” – музикален микс

23:00 Документален филм

23:30 “Серенада” – музика за лека нощ

Четвъртък

18.08

00:00 “Въпросите” – повторение

01:00 “Viva la Musica!”

03:30 “НОВИНИТЕ ДНЕС” – ценрална емисия новини (п.)

04:00 “Наслада в ежедневния живот” – поредица на Джойс Майер

04:30 “Моята улица” – поредица на ТВ1 (п.)

05:00 “Петолиния” – музикален микс

05:30 “НОВИНИТЕ ДНЕС” – късна емисия новини (п.)

06:00 “Хармония и здраве” – гимнастика за духа и тялото

06:30 “Пътят към щастието със Сана” – йога

06:45 “21 тайни за медитация с Константин Драгов” – тайна 18

07:15 “Събуди се с усмивка”

08:00 “Наслада в ежедневния живот” – поредица на Джойс Майер

08:30 “Въпросите” – повторение

09:30 Телепазарен прозорец – Топшоп

09:45 “Петолиния” – музикален микс

10:00 “Viva la Musica!”

12:30 “Пътят” – авторско предаване на ТВ1 (от архива)

13:30 Документален филм

14:00 Телепазарен прозорец – Топшоп

14:15 Българска популярна музика

14:30 “Музикална академия”

16:00 “Наслада в ежедневния живот” – поредица на Джойс Майер

16:30 Телепазарен прозорец – Скайшоп

16:45 “Петолиния” – музикален микс

17:00 “Галерия” – в света на изкуството с ТВ1 (п.)

17:30 Телепазарен прозорец – Топшоп

17:45 “Петолиния” – музикален микс

18:00 “Въпросите” – публицистично предаване на живо от студиото на ТВ1

19:00 “НОВИНИТЕ ДНЕС” – новини

19:30 “Запазената марка” – повторения от изминалия сезон

20:00 “Премиера по ТВ1”

22:00 “НОВИНИТЕ ДНЕС” – късна емисия новини

22:30 “Viva la Musica!”

Петък

19.08

00:00 “Въпросите” – повторение

01:00 “Viva la Musica!”

03:30 “НОВИНИТЕ ДНЕС” – ценрална емисия новини (п.)

04:00 “Наслада в ежедневния живот” – поредица на Джойс Майер

04:30 “Галерия” – в света на изкуството с ТВ1 (п.)

05:00 “Петолиния” – музикален микс

05:30 “НОВИНИТЕ ДНЕС” – късна емисия новини (п.)

06:00 “Хармония и здраве” – гимнастика за духа и тялото

06:30 “Пътят към щастието със Сана” – йога

06:45 “21 тайни за медитация с Константин Драгов” – тайна 19

07:15 “”Събуди се с усмивка”

08:00 “Наслада в ежедневния живот” – поредица на Джойс Майер

08:30 “Въпросите” – повторение

09:30 “Петолиния” – музикален микс

09:45 Телепазарен прозорец – Топшоп

10:00 “Viva la Musica!”

12:15 Телепазарен прозорец – Скайшоп

12:30 “Петолиния” – музикален микс

13:00 “ДЕМОКРАЦИЯТА” – повторения от изминалия сезон

14:00 “Ария” – оперни постановки, заснети от ТВ1

15:45 Телепазарен прозорец – Топшоп

16:00 “Наслада в ежедневния живот” – поредица на Джойс Майер

16:30 “Визита” – избрани повторения от сезона

17:30 Телепазарен прозорец – Топшоп

17:45 “Петолиния” – музикален микс

18:00 “Въпросите” – публицистично предаване на живо от студиото на ТВ1

19:00 “НОВИНИТЕ ДНЕС” – новини

19:30 “Галерия” – в света на изкуството с ТВ1

20:00 “Viva la Musica!”

21:00 “Пътят” – избрани повторения от сезона

22:00 “НОВИНИТЕ ДНЕС” – късна новинарска емисия

22:30 “Без сертификат” с Боби Ваклинов – избрани повторения от сезона

23:30 “Запазената марка” – повторение

Събота

20.08

00:00 “Въпросите” – повторение

01:00 “Viva la Musica!”

03:30 “НОВИНИТЕ ДНЕС” – ценрална емисия новини (п.)

04:00 “Наслада в ежедневния живот” – поредица на Джойс Майер

04:30 “Ария” – оперни постановки, заснети от ТВ1

05:00 “Запазената марка” – избрани повторения

05:30 “НОВИНИТЕ ДНЕС” – късна емисия новини (п.)

06:00 “Хармония и здраве” – гимнастика за духа и тялото

06:30 “Пътят към щастието със Сана” – йога

06:45 “21 тайни за медитация с Константин Драгов” – тайна 20

08:00 “Въпросите” – повторение

09:00 “Петолиния” – музикален микс

09:15 Телепазарен прозорец

09:30 “Наслада в ежедневния живот” – поредица на Джойс Майер

10:00 “Енергията” с Балин Балинов (п.)

10:30 “Viva la Musica!”

11:45 Телепазарен прозорец – Топшоп

12:00 “Галерия“ – избрани повторения от сезона

12:30 “Ключ Сол” – час за класика

13:30 “Пътят” – избрани повторения от сезона

14:30 Телепазарен прозорец – Топшоп

14:45 “Балетните пантофки”/ Българска популярна музика

15:00 Документален филм

16:00 “Съботно настроение”

17:30 Телепазарен прозорец – Топшоп

17:45 “Петолиния” – музикален микс

18:00 “Въпросите” – публицистично предаване

19:00 “Ключ Сол” – час за класика

20:30 “Анфас” – избрани повторения от сезона

21:30 “МЛАДИТЕ по TV1” – телевизионна сцена за млади музиканти /п./

22:00 “Наслада в ежедневния живот” – поредица на Джойс Майер

22:30 “Без сертификат” с Боби Ваклинов – избрани повторения от сезона

23:30 “Петолиния” – музикален микс

Неделя

21.08

00:00 “Въпросите” – повторение

01:00 “Viva la Musica!”

04:00 “Наслада в ежедневния живот” – поредица на Джойс Майер

04:30 “Съботно настроение” – музикално развлекателен блок

06:00 “Хармония и здраве” – гимнастика за духа и тялото

06:30 “Пътят към щастието със Сана” – йога

06:45 “21 тайни за медитация с Константин Драгов” – тайна 21

08:00 “Въпросите” – повторение

09:00 Телепазарен прозорец – Топшоп

09:15 “Петолиния” – музикален микс

09:30 “Наслада в ежедневния живот” – поредица на Джойс Майер

10:00 “Начален сигнал” – спортно предаване

11:00 “Анфас” – авторско предаване за култура на ТВ1 (п.)

12:00 Телепазарен прозорец – Скайшоп

12:15 “Viva la Musica!”

14:00 “Моята улица” – поредица на ТВ1

14:15 Телепазарен прозорец – Топшоп

14:30 Документален филм

15:00 “Музикална академия”

17:15 Телепазарен прозорец – Топшоп

17:30 “Пътят” – избрани повторения от сезона

18:30 “Галерия” – избрани повторения от сезона

19:00 “Viva la Musica!”

20:00 “Визита” – най-доброто от сезона

21:00 “Viva la Musica!”

22:00 “Наслада в ежедневния живот” – поредица на Джойс Майер

22:30 “Viva la Musica!”