Министерство на младежта и спорта изпълнява Национална програма за изпълнение на младежки дейности

Министерство на младежта и спорта изпълнява Национална програма за изпълнение на младежки дейности

Министерство на младежта и спорта изпълнява Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от закона за хазарта за 2023-2025 година, която подкрепя младите хора на възраст от 15 до 29 години.
Основен приоритет на Програмата е създаване на благоприятни условия за младите българи чрез насърчаване на активно включване на младите хора, тяхната инициативност и информираност, неформално образование и обучение, учене през целия живот, иновативност, творчество, солидарност и съпричастност.
Програмата предвижда финансиране на младежки дейности по следните ключови области: младежки дейности и младежка работа, младежки инициативи и кампании, равен достъп до младежки дейности за млади хора от малки населени места и подобряване на условията по младежката инфраструктура.
При реализиране на Програмата, за всяка година от изпълнението й, следва да бъдат обхванати не по-малко от 20% от младите хора, достигнати включително чрез комуникационни кампании и социални мрежи и медии. Делът на младежите, участвали в преки дейности по Програмата, ще бъде 2,5% (съгласно официалните данни на Националния статистически институт за съответните години). Проектите следва да обхванат 10% от младите хора в страната с по-малко възможности и 30% от малки населени места. По Програмата ще бъдат обхванати 100 младежки работници и ще бъдат обновени 16 младежки пространства.

Текст: съгласно договор № 25-00-64/18.07.2023 г.

Сдружение ,,Спортен клуб Файтърс – Национална спортна академия“ реализира проект ,,Доброволци за спорта“ по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2023 г. съгласно договор № 25-00-64/18.07.2023 г.
Целта на проекта е придобиване на социални компетенции и умения от младежи за социално включване чрез доброволчески дейности в спорта, както и насърчаване на социалното включване на млади хора и повишаване на тяхната гражданска активност за участие в местното развитие на спорта чрез ангажиране с доброволчески инициативи.
По специално разработена интегрирана програма за обучение на доброволци, през месец февруари 50 младежи от цялата страна взеха участие и преминаха успешно обучителния курс. Проектът съчетава традиционни и модерни дигитални методи за мотивация и обучение като интерактивно обучение, съвременни начини за поднасяне на съдържание в динамичното ни ежедневие, мотивационен клип и дигитални подкасти, които ще стимулират инициативността и изявата на младите хора.

Нашият уебсайт използва бисквитки, за да подобри разглеждането му във Вашия браузър.