Избори 2024

Рекламна тарифа на ТВ1 за отразяване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.
$99.99
Цени за излъчване на 30 /тридесет/ секунден клип:
17:00 - 19:00 часа: 300 лева?
19:00 - 22:00 часа: 500 лева?
22:00 - 24:00 часа: 300 лева?
24:00 - 07:00 часа: 50 лева?
Участие в предаване
$99.99

до 15 минути – 2000 лв.

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ
$99.99
Всяка различна от посочената дължина се изчислява на базата на коефициентна скала:
Рекламен клип с дължина 5 секунди: 40% от базовата цена?
Рекламен клип с дължина 10 секунди: 50% от базовата цена?
Рекламен клип с дължина 15 секунди: 70% от базовата цена?
Рекламен клип с дължина 20 секунди: 80% от базовата цена?
Рекламен клип с дължина 25 секунди: 90% от базовата цена?
Рекламен клип с дължина 30 секунди: 100% от базовата цена?
Рекламен клип с дължина 40 секунди: 140% от базовата цена?
Рекламен клип с дължина 50 секунди: 175% от базовата цена?
Рекламен клип с дължина 60 секунди: 195% от базовата цена?
ОБЕМНИ ОТСТЪПКИ
$99.99
Обемната отстъпка се начислява върху брутния обем на конкретната заявка за излъчване на съобщение от съответния клиент или агенция. За брутен обем се считат сумите преди приспадане на отстъпки и начисляване на ДДС.
От 5000 лева до 8000 лева: 10% отстъпка?
От 8001 лева до 15000 лева: 20% отстъпка?
От 15001 лева до 25000 лева: 30% отстъпка?
Над 35000 лева: отстъпка по договаряне?

Заявки се приемат три работни дни преди първото излъчване.