Избори 2022

Договори по чл. 180 от ИК за отразяване изборите за Народно събрание
РЕКЛАМНА ТАРИФА НА ТВ1 ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, НАСРОЧЕНИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 ГОДИНА
$99.99
Цена на еднократно излъчване на 30 секунден рекламен спот от ПОНЕДЕЛНИК - НЕДЕЛЯ
17:00 - 19:00 часа: 300 лева?
19:00 - 22:00 часа: 500 лева?
22:00 - 24:00 часа: 300 лева?
24:00 - 07:00 часа: 50 лева?
Участие в предаване
$99.99

до 15 минути – 2000 лв.

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ
$99.99
Тарифата е в лева, без ДДС и се отнася за рекламни спотове с дължина 30 секунди. Всяка различна от тази дължина на рекламните спотове се изчислява на базата на коефициентна скала.
Рекламен клип с дължина 5 секунди: 40% от базовата цена?
Рекламен клип с дължина 10 секунди: 50% от базовата цена?
Рекламен клип с дължина 15 секунди: 70% от базовата цена?
Рекламен клип с дължина 20 секунди: 80% от базовата цена?
Рекламен клип с дължина 25 секунди: 90% от базовата цена?
Рекламен клип с дължина 30 секунди: 100% от базовата цена?
Рекламен клип с дължина 40 секунди: 140% от базовата цена?
Рекламен клип с дължина 50 секунди: 175% от базовата цена?
Рекламен клип с дължина 60 секунди: 195% от базовата цена?
ОБЕМНИ ОТСТЪПКИ
$99.99
Обемната отстъпка се начислява върху брутния обем на конкретната заявка за реклама от съответния клиент или агенция. За брутен обем се считат сумите преди приспадане на отстъпки и начисляване на ДДС.
От 10001 лева до 15000 лева: 10% отстъпка?
От 15001 лева до 30000 лева: 15% отстъпка?
От 30001 лева до 50000 лева: 20% отстъпка?
Над 50001 лева: отстъпка по договаряне?
Отстъпка за рекламни агенции - 15%?
Спонсорски заставки: две на цената на един 30 секунден спот?
Всички тарифи на тази страница са в лева, без ДДС?

Заявки за реклама и рекламни материали се приемат в срок до четири работни дни преди датата на първото им излъчване.